Frå tid til anna arrangerer vi sundagskafe der alle er velkomne hjå oss.

Her kan ein arrangere ein triveleg kveld for venar, slekt eller ansatte, velkommen!

Karenstaua

Sundagskafé

Eldhuskjellaren

Vi kan fyre opp peisen og tilby hyggelege lag med kaffi og kaffimat.

© 2022

Har du noko du vil feire? Eller vil du samle vener eller kollegaer til ein triveleg kveld? Kanskje du vil ha eit møte i spesielle omgjevnader? Ta kontakt med oss, så finn vi ei løysing som passar for deg og dine gjestar.
KONTAKT OSS
Tlf: 416 13 867

Kleppenes Bruk